Madencilik Hizmetleri

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişi

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler (YTK) ile İlgili Yönetmelik

Amacı Nedir?

Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin 4/6/1985 tarihli ve 3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgeyi hazırlamak için, Genel Müdürlükçe tüzel kişilere yeterlik belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsamı Nedir?

Tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecilerinin Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş tüzel kişi olarak yetkilendirilmesi, denetimi, uyarılması, yetki belgelerinin askıya alınması, süresinin uzatılması ve iptal edilmesi, bu tüzel kişiliklerce hazırlanan rapor, proje ve her türlü teknik belgenin Genel Müdürlüğe verilmesi, çalıştıracakları elemanların nitelikleri ile ilgili hususları kapsar.

Özetle;

Madencilik alanında ruhsatlı sahası (arama ve işletme ruhsatı) bulunan tüm firmaların; 01.01.2017 tarihinden sonra ruhsatlarla ilgili tüm teknik belgeleri, YTK’lar tarafından verilecektir.

 • Ruhsat Müracaatları ve Ruhsatlarının Alımı
 • Maden Arama Projeleri
 • Arama Faaliyet Raporları
 • İşletme Faaliyet Raporları
 • İşletme Projeleri
 • İşletme İzinleri
 • Grup Madenler İçin İşletme Sertifikası
 • Ruhsat/ Sertifika Devri İşlemleri
 • Hammadde Üretim İzin Belgeleri
 • Orman İzin İşlemleri
 • ÇED Yönetmeliği Kapsamında Proje Tanıtım Dosyası (PTD)
 • Jeolojik ve Topografik Haritaların Hazırlanması, Ruhsat Sınırlarının Aplikasyonu
 • Fizibilite Raporlarının Hazırlanması
 • Sevk Fişi Projelerinin Hazırlanması

Arama ve İşletme ruhsat sahipleri çalışacakları YTK ile sözleşme imzalayıp MAPEG’e sunacak ve bu tarihten sonraki tüm hizmetleri ruhsat sahibi adına YTK yerine getirecektir.

Bu Yönetmelik Maden Kanunu’nun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tıklayınız.

Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler Yönetmeliği hakkında ayrıntılı bilgi için Tıklayınız.

Adres: Mustafa Kemal Mah. 2157. Sk. Pınar İş Merkezi No:4/18 Çankaya/ ANKARA       

Tel:  0 312 222 23 14 Fax:  0 312 222 23 44