Madencilik Hizmetleri

1

Ruhsat Sorgusu

2

İlk Müracaat ile Hak Sağlama

3

Ön İnceleme Raporu

4

Maden Arama Projesi

5

Ön Arama Faaliyet Raporu

6

Genel Arama Faaliyet Raporu

7

Detay Arama Faaliyet Raporu

8

İşletme Projesi (Tüm grup ruhsatlar için)

10

Temdit Projesi (Tüm grup ruhsatlar için)

11

Arama Ruhsatı Terk Raporu

12

İşletme Ruhsatı Terk Raporu

13

Patlayıcı Madde Kullanım, İhtiyaç ve Kapasite Raporu

14

Sevk Fişi Alımı Hizmeti

15

İzin Alanı Değişikliği Hizmeti

16

Ruhsat Birleştirme ve Küçültme işlemleri

17

Mera Tahsis Değişikliği (Migem de yapılacak kısım için) Hizmeti

18

Arama Ruhsatı Devri

19

İşletme Ruhsatı Devri

20

Teknik Nezaret Hizmeti

21

Kamulaştırma Raporu Hazırlanması

22

Orman İzni Alınması

27

Müşavirlik ve Danışmanlık Hizmetleri

Adres:Emek Mah. Bişkek Cad. (Eski 8. Cad) Mustafa Abdül Cemil Kırımoğlu Sok.(Eski 77.Sk.) No:18/1 Çankaya / ANKARA       

Tel:  0 312 222 23 14 Fax:  0 312 222 23 44