Çevre Hizmetleri

1

Çed Muhafiyet (Kapsam Dışı) Yazısının Alınması Hizmeti

2

Proje Tanıtım Dosyası Hazırlanması ve Çed Gerekli Değildir Belgesinin Alınması Hizmeti

3

Çed Raporu Hazırlanması ve Çed Olumlu Belgesinin Alınması Hizmeti

4

Doğaya Yeniden Kazandırma Planının Hazırlanması Hizmeti

5

Geçici Faaliyet Belgesi ve Çevre İzni Alınması Hizmeti

6

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Adres:Emek Mah. Bişkek Cad. (Eski 8. Cad) Mustafa Abdül Cemil Kırımoğlu Sok.(Eski 77.Sk.) No:18/1 Çankaya / ANKARA       

Tel:  0 312 222 23 14 Fax:  0 312 222 23 44